Phòng ngủ: 1 Pháp lý: Pháp lý riêng từng nền
Loại:
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Đông, bắc Phòng wc: 2
Diện tích:356ha, đất ở là 28.36% và cây xanh là 39.1ha
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 356ha, đất ở là 28.36% và cây xanh là 39.1ha
Phòng ngủ: 1
Phòng wc: 2
Tầng:
Pháp lý: Pháp lý riêng từng nền
Loại:
Hướng ban công: Đông, bắc