Phòng ngủ: 1 Pháp lý: Sổ Hồng Cấp Riêng
Loại:
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Phòng wc:
Diện tích:13.2 ha/ 715 lô
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 13.2 ha/ 715 lô
Phòng ngủ: 1
Phòng wc:
Tầng:
Pháp lý: Sổ Hồng Cấp Riêng
Loại: