Phòng ngủ: Pháp lý: SỔ HỒNG VĨNH VIỄN
Loại:
Tầng: Tòa:
Hướng ban công: Phòng wc:
Diện tích:20 ha
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 20 ha
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Tầng:
Pháp lý: SỔ HỒNG VĨNH VIỄN
Loại: