Chủ đầu tư: Tập đoàn Pi Group
Loại: Trạng thái:Sắp hoàn thành
Số Block:6 Số tầng:18
Quy mô:86.000m2 Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:2.447 Ngày hoàn thành:dự kiến năm 2021
Chủ đầu tư: Tập đoàn Pi Group
Loại:
Trạng thái:Sắp hoàn thành
Số Block:6
Số tầng:18
Quy mô:86.000m2
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:2.447
Ngày hoàn thành:dự kiến năm 2021